วันพ่อแห่งชาติ ธนาคารเปิดให้บริการสาขาใดบ้าง เช็คที่นี่

วันพ่อแห่งชาติ ธนาคารเปิดให้บริการสาขาใดบ้าง เช็คที่นี่

วันที่ 5 ธันวาคม 2023 ตรงกับ วันพ่อแห่งชาติ หรือ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยถือเป็นวันหยุดราชการ และ วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน อย่างไรก็ดีสถาบันการเงิน หรือ ธนาคารบางสาขายังคงเปิดให้บริการอยูู่ ซึ่งแต่ละแบงก์แต่ละธนาคารจะเปิดให้บริการ หรือ ปิดบริการสาขาใดบ้างนั้น วันนี้ ” jorspub.com ” รวบรวมข้อมูลมานำเสนอดังต่อไปนี้

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ ประกาศแจ้งลูกค้าผู้ใช้บริการ โดยจะหยุดทำการวันที่ 5 ธันวาคม 2023 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ อย่างไรก็ตามสาขาที่เปิดให้บริการในห้างสรรพสินค้า ที่เปิดให้บริการ 7 วันจะยังคงเปิดให้บริการ

แต่สาขาที่ปกติจะเปิดให้บริการจันทร์ – ศุกร์ จะปิดทำการทั้งนี้ ลูกค้าสามารถใช้บริการช่องทางออนไลน์อื่น ๆ ของธนาคารได้

วันพ่อแห่งชาติ ธนาคารเปิดให้บริการสาขาใดบ้าง เช็คที่นี่

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา แจ้งวันหยุดธนาคารวันที่ 5 ธันวาคม 2023 (ตรวจสอบสาขาที่เปิด-ปิดทำการดังภาพด้านล่าง) ทั้งนี้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

  • Krungsri ATM
  • Krungsri Online / Krungsri Biz Online
  • KMA krungsri app
  • โทร 1572

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย แจ้งวันเปิด – ปิด บริการสาขาในวันที่ 5 ธันวาคม 2023 โดยสาขาที่ให้บริการในห้างจะเปิดให้บริการตามปกติ ส่วนสาขาทั่วไปจะปิดให้บริการ ส่วนในวันที่ 6 ธันวาคม 2023 จะเปิดให้บริการทุกสาขาตามปกติ ทั้งนี้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมได้ตามปกติผ่านช่องทาง ATM ,K PLUS ,K Bank SERVICE ,K BIZ Online Banking Platform ,K-Contact Center ,LINE KBank Live

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน แจ้งวันหยุดทำการในวันที่ 5 ธันวาคม 2023 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยสาขาปิดบริการ คือสาขาเปิดให้บริการ จันทร์ – ศุกร์ ส่วนสาขาบนห้างหรือสาขาที่เปิดให้บริการ 7 วัน จะยังคงเปิดให้บริการตามปกติ ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถใช้บริการช่องทางออนไลน์อื่น ๆ ของธนาคารได้